• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Devlet Demir Yollarında İşçi Olmanın Şartları Nelerdir

Devlet Demir Yollarında İşçi Olmanın Şartları Nelerdir

TCDD bünyesine memur ve işçi statüsünde eleman alımları her sene belirli dönemlerde eleman ihtiyacına binaen gerçekleştirmektedir.
İşçi statüsünde kamu açıktan atama yolu ve merkezi atama sistemi ile alımlar gerçekleştirmektedir.
TCDD içeriğinde işçiler taşeron yerine ve kamu yerine çalıştırılmaktadır Kamu yerine çalışmak içersin de başvurular merkezi atama olarak uygulanan alımlara müracaat yapılmalıdır.
Açıktan atama ilanlarına başvurmak içersinde Kamu Elemanı sınavınagirmek ve en az 60 puan alabilmek gerekmektedir.
Merkezi alımlarda tren teşkil memuru alımları yapılarak lise mezunu adayların girdiği sınavdan en az 90 puan alması istenmektedir.
Önlisans mezunu adaylardan tren teşkil memuru alımlarında dilenensınav puanı ise 86 larda.
Lise mezunu olarak TCDD içeriğinde çalışmak isteyenler açıktan atamalarda sınavlardan yüksek puan alarak müracaat yapmaları olası görülüyor.
Ayrıca İş kur doğrulusunda sürekli işçi alım ilanları ile TCDD bünyesi içersin de eleman gereksinimi bulunduğu zaman işçi alımları inşa ediliyor.TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüklerine bağlı iş yerlerine belirsiz zamanlı başka bir deyişle sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere eleman alım ilanları TCDD eleman gereksinimi olmasından İŞ KUR doğrulusunda ilanları verilmektedir.
TCDD Genel Müdürlüğü lise ve ön lisans mezunu sürekli işçi alımların da kişilerin pozisyon içersin de makul görülen okulların istenilen bölümlerinden mezun olma koşulu aranmaktadır.
TCDD işçi alımı şartları
TCDD Genel Müdürlüğü 2017 senenin de bünyesine katmak içersin demakinist işçiliği, Yol bakım tamir işçiliği, elektronik işçisi, Yüksek gerilim tesisat işçiliği, elektrikçi gibi değişik pozisyonlar içersin de sürekli işçi alımları yapacaktır.
Tren makinist işçiliği içersinde Makinist alıyor.
Yol bakım tamir işçiliği içersinde demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı alıyor.
Elektrikçi Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı olacak Mekanik elektrikli sinyal uzaktan komuta işçiliği kısımlarına işçi alımlarıinşa ediliyor.
Yüksek gerilim tesisat işçiliği içersinde Yüksek gerilim Sistemcisi alıyor
Mekanik Bakım ve onarım
Elektrikçi, Elektrikçilik
Elektronik işçisi,
Mekanik Araç tesis cihaz ve Vinç Operatörlüğü
Tren Teşkil İşçiliği,
Liman Vinç Operatörü
Başvurularda adayların ilgi etmesi lüzumlenen ayrıntılar ve belgeler TCDD resmi Web sitesi üstünden verilmektedir.
Başvuru sebep inşa ediliyor ?
İş kur doğrulusunda TCDD nin önerisi üstüne verilen sürekli işçi alım ilanların adaylar müracaatte bulunabiliyor.
İŞKUR (Türkiye Çalışma ve İş Kurumu) doğrulusunda ilanların yayınlandığı tarihten itibaren sürekli işçi alımı ilanlarına başvurularını İŞKUR il müdürlüklerine veyahut İŞKUR’un resmi Web sitesi üstünd enuygulanmaktadır.
TCDD içeriğinde içerlemek üzere verilen İş kur üstünden verilen ilanlaramüracaatte bulunabilmek içersinde sürekli işçi alımına kadro pozisyonlarına göre meslek liselerinin ve meslek yüksek okullarının istenilen bölümlerinden mezun olmak koşulu aranmaktadır
TCDD hangi pozisyonlar içersinde işçi alımı yapılıyor?
Devlet Demir Yollarına İşçi Sebep Alınır
TCDD demiryolu hattı bakım işçi alımına müracaatte bulunmak içersinde adayın mezun olması lüzumlenen okul ve bölümü; Meslek lisesi Raylı sistemler inşaat kısmı olmalıdır.
TCDD Mekanik araç tesis cihaz ve linç cerrahı işçi alımına müracaattebulunabilmek içersinde mezun olunması lüzumlenen okul ve bölümü; Meslek lisesi Raylı sistemler Elektrik elektronik, Makine Raylı sistemler Mekatronik kısmı olmalıdır.
TCDD Tren Teşkil işçisi Meslek lisesi Raylı sistemler Makine kısmıolmalıdır.
Devlet Demir Yollarına İşçi Sebep Alınır
TCDD Makinist işçisinin mezun olması lüzumlenen sekmeler Meslek lisesi ve alttaki bölümlerden rastgele birisidir.
Elektrik
Elektronik
Elektrik-Elektronik
Endüstriyel Elektronik
Elektrik-Elektronik Teknikerliği
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Elektronik (U Eğitim)
Elektronik Yüksek Teknisyenliği
Makine Yağları ve Yağlama
Teknolojisi Makine
İş Makineleri
Bilgisayar Takviyeli Makine
Termik Santral Makineleri
Oto Elektrik-Elektronik
Oto Motor Teknolojileri
Otobüs Onarım ve Bakım
Otomotiv Endüstrisi
Otomotiv
Otomotiv Dizayn ve İmalat
Motor
Otomotiv Satış Ertesi Hizmet
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik
Mekatronik (U Eğitim)
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
Teknolojisi
Raylı Sistemler Makinistlik

TCDD Elektrikçi işçi alımına müracaatte bulunmak içersinde mezun olunması lüzumlenen okul ve kısım Meslek lisesi Raylı Sistemler Elektrik Elektronik kısmı olmasını istiyor.
TCDD içeriğinde Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı çalıştırılmak üzere alıncak işçilerin meslek liselerinde tamamlaması lüzumlenen bölümlerden herhangi birini tamamlanan bütün adaylar alıncak iş pozisyonuna makul gördüğünüz takdirde iş müracaatı kabul edilecektir.
Bobinaj Ofis Makinaları
Teknik Servisi Elektrik Tesisatları
Pano Monitörlüğü
Elektrikli Ev Aletleri Yöntem Servisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Bakım Onarım
Endüstriyel Bakım Onarım
Görüntü ve Ses Sistemleri
Güvenlik Sistemleri
Haberleşme Sistemleri
Yüksek gerilim Sistemleri
Elektrik Bobinajcılık Elektrik
Elektronik Otomatik Kumanda
Elektrikçilik Bölümü
Elektrik Tesisatçılığı
Elektro Mekanik Taşıyıcılar
Asansör Bölümü
Endüstriyel Elektronik
Elektronik Radyoculuk Monitörlük
Telekomünikasyon
Elektrik Elektronik Teknolojisi (Otomosyon Sistemleri Dalı)
Gerekli Evraklar ve Belgeler
TCDD müracaatte tespit edilen personellerden arzuladığı belgelereşliğinde müracaat yapması gerekmektedir.
İşçi alımlarına müracaatte bulunarak TCDD bünyesine makul görülen pozisyona alıncak personellerden dilenen belgeler ilk olarak bireyinmezun bulunduğu okul öğrenim dokümanı ve nüfus cüzdanı ve kimlik fotokopisi istenmektedir.
Bunun yanısıra bireyin sabıka kaydını alacağı Cumhuriyet Başsavcılığı namüracaat ederek hukuki sicil raporunun onaylanmış bir dokümanı eşliğinde ikametgah ve askerlik vaziyet belgeniz içersinde rapor sunmalısınız.
Bu belgeler ile yukarıdaki bölümlerden mezun olarak dilenen şartlarıgerçekleştiren adaylar İŞKUR üstünden müracaat yapılabilir.
İkametgah adresinde müracaat tarihinden evvel en az 6 ay bulunmakkoşulu da aranmaktadır.
İş kur doğrulusunda verilen ilanlara müracaatte bulunmak isteyen adayların başvuruları Türkiye Çalışma ve İş Müessesesi il müdürlükleridoğrulusunda toplandığı içersinde işçi alım ilanlarına başvurmak isteyenşahıslar İŞ KUR müracaatte bulunmalıdır .
İlan içersinde verilen tarihte nihai müracaat tarihine kadar TCDD internetsitesinde ilan konusunda verilen bütün ayrıntılara ilgi ederek dilenenşartları sağlamaları halinde müracaat inşa etmek olasıdır.
Sözlü sınavdan etkin olan adaylardan dilenen evraklar
İşçi alımı başvurusunda tespit edilen adaylar ayrı olarak TCDDdoğrulusunda sözlü imtihana alınmaktadır.
Sözlü sınav neticeninde etkin olan adayların sözlü sınav neticeleri TCDDilân sayfasından açıklanmaktadır.
Sözlü sınavdan etkin olanlardan dilenen belgeler; 2 Adet Diploma Sureti (Noterden tasdikli ya da aslı görülerek TCDD yetkilisi doğrulusundaonaylanacak sureti), 2 Adet Nüfus Cüzdan Misali, 2 Adet Askerlikdokümanı (Terhis, tecil, muaf), 2 Adet T.C.
Kimlik numarasının yazılı bulunduğu Hukuki Sicil Kaydı, 6 Adet Resim, Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun uygulanması yönünden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geride bıraktığımız görev cetveli, Devlet Hastaneleri ya da Resmi Üniversite Hastanelerinden alıncak sıhhat heyeti raporunu, (Sağlık heyeti raporunda, görme dereceleri ( sağ-sol göz tek tek belirtilmiş), renkkontrolü ( ishihora testi yapılmış), işitme kontrolü (Odiyometri araştırmada saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 dB) belirtilmiş olacaktır.) istenmektedir.
Adaylar bu dilenen evraklarını dilenen tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gereklidir.
Tayin işlemleri sebep yapılır?
TCDD içeriğinde misyon yapmış memur, sözleşmeli eleman ve kamu işçisinin isteğe bağlı, sıhhat, eş ve mazeret tayinleri yer değiştirmebelirleme işlemleri programı üstünden bireyin sicil numarası ve T.C kimlik numarasını aratarak giriş inşa etmek olası.
Eş vaziyeti hasebiyle, sıhhat vaziyeti hasebiyle yer değişikli inşa etmek içersin de kurumdan belirleme isteyen eleman 1 sene nini doldurmadıkça belirleme talebinde bulunamaz.
TCDD bünyesine yeni alınan sürekli işçilerin misyon bölgelerinde mazeret tayinleri hariç 5 sene misyon yapmadıkça yer değişimi talebinde bulunamazlar.
Ünvan değişikliği sınavı
TCDD Genel Müdürlüğü doğrulusunda İstatistikçi, Mühendis, Programcı, Teknisyen, Öğretmen, ünvanlarına yönelik görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açt

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

escort kuşadası escort kayseri escort bodrum escort bodrum bodrum escort escort kuşadası escort kuşadası