• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Evde Bakım Parası Almanın Şartları

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Evde Bakım Parası Almanın Şartları

Bir yakınınız felç oldu ya da sürekli olarak bakıma muhtaç vaziyete düştü.
Bu yakınınızın daimi evde bakım gerektirdiğinden, Devletin verilenaylıktan istifade etmek istiyorsunuz.
Bu maaşın belirli şartları var.
Bu içeriğimizde evde bakım maaşı alabilmek istiyorum diyen vatandaşlarımız içersinde, ihtiyaç duyulan şartlar, müracaat koşulları, busene bakımından ödenen aylık miktarı, evde bakım aylığı alabilmek içingelir hesaplaması sorularını yanıtlayacağız.
Konu ile ilgili sorularınız olursa, içeriğimiz en alt bölümünden YORUMaratarak bizlere ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı Devletin kalifiye bakım gerektiren vatandaşlara sağladığı her ay derli toplu olarak ödenen bir aylık türüdür.
Bu maaşın verilmesinin emeli, parasal vaziyeti olmayan vatandaşlarımızın evde bakım aylığı vasıtası ile şahsi greksinimlerinikarşılayabilmesidir.
Maaştan istifade etmek içersinde belirlenmiş şartlar bulunmaktadır.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
Kişinin hastalığı ne olursa olsun, isterse bir kaç maaş ömrü kalsın, şayet şartları uymuyorsa evde bakım parasından yararlanamaz.
Bu konuda tespit edilen şartlar şunlardır.

# Ailenin Gelir Kriterine Makul Olması Koşulu (1. ŞART)
Maaştan istifade etmek içersinde, o ailede ikamet eden ve nüfus kaydı olarak o ailede ikamet ettiği görülen şahıslar başına düşen ortalama gelirin hesaplanmasıdır.
Bu hususda SGK doğrulusunda 2/3 koşulu getirilmiş olup, (AGİ) minimumücretin 3’te ikisinden çok ailenin şahıs başı geliri var ise, Evde bakımaylığı verilemez.
2017 senesi içersinde bir hesaplama inşa etmek icabında, henüz bakımından minimum ücret agi hesabı 1.270,75 TL.
olarak hesaplanmaktadır.
Bu tutarın 3’e bölünüp iki paydasının alınması neticeninde meydana 847 TL.
tutarında bir rakam çıkmaktadır.
Farzedin evde 4 şahıs yaşıyor.
Bu şahıslar içersinde ortalama hesapama 847,17 x 4 şeklindeuygulanmaktadır.
4 kişilik olan aileye, ev kiraları, emekli maaşları, çalışanların gelirleri vebaşka gelirlerin toplamı olarak 3.338,68 TL.’den çok para geliyorsa, aylıkverilmez.
2017 senesi içersinde ortalama hesaplama şöyledir;
2 kişilik ailelerde 1.694,34 TL.
3 kişilik aile içersinde 2.541,51 TL.
4 kişilik ailede 3.388,68 TL.
5 kişilik aile 4.235,85 TL.
6 şahıs gelir toplamı 5.83,02 TL,
7 şahıs içersinde 5.930,19 TL.

# Hastanın Bakıma Muhtaç Olması Koşulu (2. ŞART)
Hastanın bakıma muhtaç halde olması demek, engelli olduğu halde kendisi işlerini görebilen yaşamını başkasının yardımına gereksinim duymadan kendisi başına idame ettirebilen şahıs manasına gelmektedir.
Bu fonksiyonları adına getiremeyen günlük yemek yeme, abiye ve banyo gereksinimi gibi gereksinimlerini başkalarının yardımına gereksinim duyarak giderebilen şahıslara bakıma muhtaç halde deyimi kullanılmaktadır.
Yeniden bir başka maddede göreceğimiz ağır özürlü maddesine ayrıca Sıhhat Bakanlığı Özürlülük Kriteri, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sıhhat Heyeti Raporları Ile ilgili Yönetmelik maddelerinde bulunan şartları taşıması gerekmektedir.
HER AĞIR ÖZÜRLÜ BAKIMA MUHTAÇ DEĞİLDİR!
Yukarıda ki tümcenin gereği olarak, hasta her ne kadar sıhhat raporunda ağır özürlü olarak bildirilse de, yönetmelik bunun tersini belirtmektedir.
Örneğin ufak çocuklarda bu vaziyet mevcuttur.
Çocuk ufak bulunduğu içersinde yaşamını idame ettiremeyebilir fakatbüyüyünce bu vaziyet ortadan kalkabilir.
Bu sebeple alıncak sıhhat raporunda hastanın bakıma muhtaç bulunduğu söylenmelidir.

Bakıma muhtaçlık kriterleri şunlardır;
Hastanın “Günlük yaşamın alışılmış, yeniden eden gerekleri” ifadesi: 23 EKİM 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESPİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ Saptanmasına Ait YÖNETMELİK bünyesinde anlatılmıştır.
Öz bakım greksinimlerini giderebilmeyi; Gövde temizliğini yapabilmeyi,abiye ve beslenme ihtiyacını giderebilmeyi, abiye ertesi temizliğini yapabilmeyi belirtir.
Güvenlikte olmayı; Kendine ve etrafına zarar verme riskinin olmamasını, tehlike hatıranda tehlikede olduğunu algılayabilmesini, tehlikeden kurtulmak içersinde gayret sarf edebilmeyi ifade eder.
Hareket edebilir olmayı; Yürüyebilmek, giyinip-soyunabilmek, merdiven inip çıkabilmek gibi kaba motor etkinliklerini anlatır.
Ev işlerini ve idaresini yapabilmeyi Bir evde kendisi başına yalnız ve başkasının yardımı olmadan yaşabilmeyi, alış veriş yapabilmeyi, yemek pişirebilmeyi, hanesi temizleyebilmeyi, bulaşık ve çamaşır yıkayabilmeyi, sobasını yakarak ısınabilmeyi anlatmaktadır.
Bu bulgular Resmi Gazete ve Mevzuat sitesinden alıntıdır.

# Hastanın ağır engelli olduğunu bildiren sıhhat heyeti raporu olması gereklidir (3. ŞART)
Hastaneden %40 seviyesi ile rapor alan fertlerin engelli oldukları saptanmaktadır.
Ancak sıhhat heyeti raporunda hastaların ağır engelli olup olmadıklarınıbelirtir bir kısım mevcuttur.
Bu bölümün işaretlenebilmesi içersinde, sıhhat heyetinde misyonlubütün doktorların onay vermesi lazım olur.
Oy çokluğu ile alınan onay neticeninde bu kısım işaretlenir.
Dahiliye, fizik rehabilitasyon, kalp damar, genel cerrahi vb.
bölüm hekimlerinin muayenesi sırasında bir punlama cetvellerimevcuttur.
Bu puanlama cetveli içinde BALTHAZAD adı verilen bir puanlama tablosumevcuttur.
Doktor teşhisi koyar ve bu tespitin hangi puana eşit yaklaştığınıbelirleyerek hastanın raporuna puanlama yapar.
Özürlülük Seviyesi saptanmasına ait yönetmelik bünyesinde ise ağır özürlü tarifi şu şekilde yapılmıştır.
Ağır özürlü: Özür vaziyetine göre özür seviyesi %50 ve üstünde bulunduğu belirleme edilenlerden günlük hayat etkinliklerini başkalarının yardımı olmaksızın adına getiremeyeceğine özürlü sıhhat heyeti doğrulusunda hüküm verilen kişileri,ağır özürlü kısmının doldurulması
Yine bahse mevzu yönetmelik ağır özürlü kısmının boş bırakılmamasıgerekliliğini yukarıda ki 5.
madde ile ifade etmektedir.

Sonuç bakımından hekimler evde bakım aylığı alabilmek için sıhhatheyeti raporu başvurusunda tespit edilen hastaları mani hallerine görearaştırma ve kontrol ederek, raporda ağır özürlü olup olmadıklarını belirtirler.
Raporun Ağır Özür Kısmını alçakta gördüğünüz gibi;

ağır özür bildirimi
Ağır Özürlü …….
EVET/HAYIR şeklinde doldururlar.
Bu evi EVET olarak işaretlenen vatandaşlarımız, Evde Bakım Aylığıalmanın 3.
şartını da adına getirmiş olmaktadır.
Evde Bakım Aylığı içersinde ihtiyaç duyulan evraklar
T.C.
Kimlik Numarası beyanı,
Özürlü sıhhat heyeti raporu,
Bakmakla mükellef olunan fertler kapsamındaki kişilerin gelir ve malvaziyetine ait yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın muhtevanına değinbelgeler,
Yatılı ve daimi bakımı içersinde resmi ya da kalifiye bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç özürlüiçersinde alakalı mahkemelerden alıncak, savunma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi hükmü ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını bitirmiş olup akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı nedeniyle işlerini görememesi ya dasavunması ve bakımı içersinde kendine daimi takviye gerekmesi veyahutbaşkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanmasıihtiyaç duyulan bakıma muhtaç özürlü içersinde alakalı mahkemelerdenalıncak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi hükmü ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması hükmü.”
Bu evraklar yönetmelik içeriğinden alınmıştır.

Belgeler alakalı kaynaklar şunlardır: Kaynak 1 – Kaynak 2
Evde Bakım Müracaatı Nereye Yapılır?
Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütün il ve ilçelerde tespit edilen temsilciliklerine ihtiyaç duyulan evraklar ve belgeler eşliğinde uygulanmaktadır. Bu bağlantıya tıklayarak Google haritalar uygulamasından size en yakın Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerine ulaşabilirsiniz.
Başvuru hastanın adına aile fertleri ya da vasisi doğrulusunda da yapılabilmektedir.
Müdürlüklerin müracaat içersinde sedye ile hastayı istemeyeceklerini düşünmekteyiz.
Evde Bakım Aylığı Kaç Para 2018
01 OCAK 2018 seneninde evde bakım maaşlarının 847,16 TL.
olduğu açıklanmıştı.
Bu meblağ 01 OCAK 2018 – 01/07/2018 tarihleri arasında idi.
01 TEMMUZ 2018 tarihinden 31 ARALIK 2018 tarihine kadar evde bakım parasının 1027,06 TL.
olduğu duyuruldu.
Şuan ödenmekte olan aktüel meblağ 1.027,06 TL‘dir.
Bakıcının Aylığı Olması Evde Bakım Maaşı Alınmasına Mani Teşkil Eder mi?
Bakıcı sigortalı olarak çalışıyor olsa dahi, ailede ki şahıs başına düşen net gelir 2017 senesi içersinde 847 TL.yi aşmadığı sürece bakıcı parası alınmasına mani değildir.
Ancak bakıcı olarak gösterilen şahıs, hastaya bakmıyor ise farklı bir işte çalışıyor ise evde bakım aylığı içerleme kriterlerinin aksamasına sebep olabilmektedir.
Sağlık Raporuna Dikkat
Evde bakım parası alanların en fazla efkar yandıkları husustan bir tanesi de, maaşın kesilmesidir.
Maaş ihtiyaç duyulan 3 kriterin bulunduğu süreler içersinde geçerlidir.
Bu nedenle hastaya verilen ağır özürlü ve bakıma muhtaç engelli raporunun müddeti bitmeden ayrılması gereklidir.
Raporun bittiği tarihten ardından herhangi bir şekilde engelli raporu alınamaz ise, raporun alındığı tarihten itibaren geriye dönük olarakaylıkların ödemeleri uygulanmaktadır.
Engellinin ikamet adresinin farklılığı ve gelir halinde ki farklılıklar derhalalakalı Müdürlüklere bildirilmelidir.
Eğer bu bildirim yapılmaz ve haksız yere engelli aylığı alındığı belirlenirse, müracaat sahipleri ile ilgili yasal prosedür başlatılır.Emekli aylığı olanlar evde bakım parası alabilir mi? Şayet şahıs başına düşen gelir yukarıda bahsedilen tutarları aşmıyor ise aylık bağlanabilir.
65 yaş maaşı alabilmek isteyen okuyucularımız 65 yaş alığı sebep alınır?

Sağlık Raporu Alma Zorunluluğu
Ağır özürlü vatandaşlarımız içersinde bilhassa ileri yaştaki yaşlılarımız içersinde bu gibi hizmetlerin tespitinde Sıhhat Bakanlığının üstünde durması lüzumlenen en ehemmiyetli mevzu sıhhat raporu alınmasıdır.
Zira engelli yurttaş kendisi evinde bile bakıma muhtaç halde iken sıhhat raporu içerlemek üzere hastaneye sevk edilmesi ve hekim hekim gezerek kontrol edilmesi hasta ve hasta yakınlarına mesele teşkil etmektedir.
Özellikle solunum ya da diyaliz makinesine bağlanan, yerinde kaldırılıp hastaneye götürüldüğünde sıhhati yönünden sorun meydana gelenhastalar içersinde tedbir alınmalıdır.
Ağır özürlü vatandaşlarımızın bilhassa de devlet hastanelerine uzak köylerde ikamet ettiği hesaba katıldığında, evde bakım hizmetleri yoğunluk hasebiyle haftanın belirli günlerinde bakım sağlayabilmekte ve ambulans gönderebilmektedir.
112 acil servis ambulansları ise, acil vaziyet olmaması hasebiyle görevverememektedir.
Eğer hastanın ikamet ettiği il ya da kazanın Belediyesine ilişkinambulanslar var ise ne mutlu.
Belediye başkanlığından ambulans talep edilebilmektedir.
Sigortasız hastaların kontrol işlemleri, aktüel kontrol fiyatları, cenaze ve ölüm ödenekleri, gayret gösteren annelere kreş yardımı gibi bulgulariçersinde devletdestekli.com adlı sitemizin SGK Sigorta ve Sıhhat kısmınıziyaret edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı ile ilgili sorularınız var ise, alçakta tespit edilen YORUM bölümünden kendimize ulaştırmanız halinde, cevaplanacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

escort kuşadası escort kayseri escort bodrum escort bodrum bodrum escort escort kuşadası escort kuşadası