• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
GREV HAKKI NEDİR, TARİHİ GELİŞİMİ VE MEMURLAR AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

GREV HAKKI NEDİR, TARİHİ GELİŞİMİ VE MEMURLAR AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

GREV HAKKI NEDİR, TARİHİ GELİŞİMİ VE MEMURLAR AÇISINDAN ÖNEMİ NEDİR?

 

Mevcut mevzuatımız da 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında incelenen Grev ve Lokavt hakları işçi ve işveren arasında ki iş sözleşmesine bağlı süreçte anlaşmazlıklardan doğar . Grev ve lokavt kavramları ile bu iş sözleşmesi nedeniyle anlaşmazlığa düşen taraf kanun da belirtilen sınırlar içerisinde kısaca toplu şekilde kendi aralarında belirledikleri bir karara göre iş bırakma şeklinde tanımlayabileceğimiz eylemi yerine getirirler ve bu yukarıda belirttiğimiz kanunda yer aldığı için tamamen hukuka uygundur. Ancak bu uygulamaların sınırları kanunda açıkça belirtilmiştir, ilgili usul ve esaslara uyulmalıdır. Grev kavramı Fransızca , Almanca, İngilizce gibi bir çok dilde farklı karşılıklar ille mevcuttur. Tarihsel sürecin ve gelişimin sonunda 1982 yılında grev bir hak olarak tanımlanmıştır. Süreci incelediğimiz de tarihimiz de ilk defa grev kavramının Osmanlı İmparatorlu döneminde yapılmış olduğunu görüyoruz. Osmanlı imparatorluğunun son yüz yılı içerisinde tarihimizde ki ilk grev örneğinin görüyoruz. 1871 yılında Amele perver Cemiyeti adı altında işçiler arasında bir örgütlenme oluşmuştur ve bu örgütlenmenin üyesi olan tersaneciler 1872 yılında tarihimizde ilk grev niteliğinde sayılabilecek şekilde iş yapmayı bıraktılar. Sonrasındaki süreçte 1923 anayasası ile Grev özgürlüğü tanınmış ve çalışan kesim bu konuda tamamen özgür bırakılmıştır. Grev hakkıyla ilgili yaşanan en liberal dönem olarak kabul edilebilir. Sonra ki 15 yıl içinde 1937 ile başlayan süreçte özgürlük olarak tanımlanan grev hakkına yasak getirilmiştir. Bundan sonra 1961 anayasası ile Grev hakkı tekrar çalışanlara tanınmıştır ve her yeni anayasada grev hakkı bir şekilde düzenlenmiştir.1982 anayasası öncesinde 1980 ve 1983 arasındaki dönemde grev hakkına tekrar bir sınırlama getirilerek yasaklama yoluna gidilmiş ve son olarak 1982 anayasası sonrası dönem de , 1984 yılında grev hakkı tanınmıştır. Bu tarihten sonra grev bir haktır. Ancak Grev kimler için bir haktır sorusunun cevabı tartışmaya konu olmuştur. Grev hukukumuza göre yalnız işçilere tanınmış bir haktır. Yani devlet kadrolarında bulunan Devlet kurum , kuruluşların da çalışan memurlar için bu grev hakkı söz konusu değildir. Grev hakkı ile şunu da belirtmek gerekir ki bu işçilere sağlanan bir anayasal haktır. Kanun bunu ayrıntılı şekilde incelemiş olsa da memurluk dışında bazı belirli sektörlerde de grev hakkı söz konusu değildir. Örneğin bankacılık sektörün deki çalışanlar grev yapamazlar. Ayrıca burada yer alan sektörel sınırlama gibi grev hakkı için yer bakımından da kanunda düzenlemeler mevcuttur. Mesela hastane, mezarlık , Askeri Makamlar Tarafından Doğrudan İşletilen İşyerlerinde grev hakkı söz konusu değildir. Yine belirtmek gerekir ki kanun bunlara ek olarak aman yönünden bir kısıtlamaya da gitmiştir ve bu kanuna göre işçiler için grev hakları belirli zamanlarda sınırlanmıştır. Önemle belirtmeliyiz ki bu kısıtlama kanunda yazdığı üzere geçicidir. Bu haller Felaket, Sıkıyönetim, Olağanüstü hal , Ulaşım Araçlarının Seyir Hali şeklin de sayılmıştır. Bu haller keyfi olarak belirlenmemiş ve hangi hallerin bu kapsamda değerlendrileceği kanunda açıklanarak belirtilmiştir. Bunun yanında Bakanlığın milli güvenliği tehlikeye düşürdüğüne karar vermesi halinde grevi 60 gün kadar erteleme hakkı vardır. Bu kavram ise kanunumuzda Grev hakkının İdari makam kararıyla sınırlandırılması başlığı altında inlecenerek yer bulmuştur. Grev iş sözleşmesi kapsamın da İş Kanunun da belirtilen şartlara uygun olarak çalışan ve karşılığında ücret alan işçiler için mümkündür. Bu bir haktır ve işçiler kullanabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

escort kuşadası escort kayseri escort bodrum escort bodrum bodrum escort escort kuşadası escort kuşadası