• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kötü niyet tazminatı kıdem ve ihbar tazminatı gibi 4857 sayılı İş Kanunda özel olarak 17 maddenin 6.fıkrasında 18 ve 21. Maddelere atıf yapılarak düzenlenmiştir.

Kanunda özel olarak belirtilen kıdem ve ihbar tazminatı dışında ,kötü niyet tazminatının nasıl ve neye göre belirleneceği de özel olarak düzenlenmiştir. Öncelikle belirtilmelidir ki Kötü niyet tazminatı Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatından tamamen bağımsızdır. İlgili şartların oluşması halinde her tazminat birbirinden ayrı olarak talep edilebilecektir. Buna ek olarak her üç tazminatının da nasıl hesaplanması gerektiği usulü 4857 sayılı İş kanunu ilgili hükümlerinde kendine yer bulmuştur.

İş verenin işçi ile arasında yapmış olduğu iş akdi hükümlerine göre kendisine tanınan haklardan biri olan ; sözleşmeyi fesih etme hakkını kötüye kullandığı ve işçinin belirsiz iş sözleşmesi kapsamında çalıştırıldığı hallerde söz konusu olan kötü niyet tazminatı Kanunun on yedinci maddesinde yer alır ve kanun  18, 19 ,20 ve 21’inci maddenin uygulanması dışında kalan işçilere bu hakkı tanıdığını belirtir. İleriki fıkralar da belirtildiği üzere bu tazminata konu, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tutar yine kanunda belirtilen İşçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenmelidir. Burada karşımıza işçiye ödenmesi gereken  bildirim süresi kavramı çıkıyor. Bu bildirim süreleri de kanunla düzenlenmiştir. Yani  her ne kadar taraflar arasında yapılan iş akitlerinde sözleşme serbestisi varsa da bu süreler tarafların talepleri doğrultusunda uzatılamaz kısaltılamaz; kısacası değiştirilemez. Bu uygulamanın aksine koyulmuş bir hüküm İş Kanunu hükümlerine aykırı olacağı gerekçesiyle hükümsüzdür. Burada bahsedilen bildirim süreleri işçinin fesih hakkını kötüye kullanan işveren ile çalıştığı süreye bakılarak hesaplanır. Buna göre eğer işçinin çalışma süresi 6 ay dan daha az ise fesih tarihinden 2 hafta öncesinde ;  6 ay ile bir buçuk yıl arası fesih tarihi öncesi çalışmış işçi için 4 hafta önce ; bir buçuk yıl ile üç yıl arasında çalışmış ve sonrasın da fesih yapılmış işçi için 6 ; fesih tarihinden altı hafta önce ve son olarak işçinin çalışma süresi 3 yıldan fazla ise 8 hafta olarak belirlenmiştir. Tekrar belirtilmelidir ki bu süreler kanunidir ve bu nedenle aksi kararlaştırılamaz, Kararlaştırılsa dahi kanuna aykırılığı hükümsüzlük sonucu doğuracaktır.

Bu hükümler ışığında bir işletmede aynı işveren ile aynı iş sözleşmesine bağlı olarak belirsiz süreli şekilde 2 yıl çalışmış olan kişiye 6 hafta öncesinden bildirim yapılmalıdır. Bu fesih sürelerine uyulmaması halinde kanun kötü niyet söz konusu olduğunu düşünmektedir. Bu sürelere göre yapılacak hesaplar yine kanunda belirtilen ihbar tazminatı kapsamında bu sürelerin maaş olarak karşılığıdır. İşverenin bu nokta da ödemeyi nasıl yapacağı sorunu gündeme gelmektedir. İş veren iş sözleşmesini fesih etmek istediğinde bu ücretleri peşin olarak ödeyerek işçiyi işten çıkartabilir bu halde hem ihbar tazminatı hem de kötü niyet tazminatı ödeyecektir. Böyle bir duruma maruz kalan işçi işverence teklif edilmese dahi bu hakkını kullanmayı kanunen talep edebilir ve kanuni sürelere uyarak bunu geç kalmadan talep etmesi fesih nedeniyle işini kaybeden işçi için mantıklı olacaktır. Ancak maalesef çoğu işçi tarafından bilinmeyen kanuni hükümler nedeniyle uygulama da bir çok hak kaybı yaşanmaktadır. İş verenlere karşı hakları olan işçiler bu haklarını kullanabileceğini bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Bu hak işçiye işveren tarafından ya da iş sözleşmesi ile değil kanun ile verilmiştir. Zaten üye oldukları sendika bağlamında sendikaya düşen en önemli görev mevcut halde çalışan ve üyesi olan işçilere kanundan doğan yasal tüm haklarını anlatmak ve uyuşmazlığa düşüldüğü halde işçiye yol göstererek onun zararını minimize etmek adına her şeyi yapmaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

escort kuşadası escort kayseri escort bodrum escort bodrum bodrum escort escort kuşadası escort kuşadası