• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
SENDİKA NEDİR?

SENDİKA NEDİR?

SENDİKA NEDİR?

Anayasamız tarafından da özel olarak korumaya alınmış sendika hakkını özümsemek için önce sendikanın tanımı üzerinde durmak onu anlamak ve farkın-dalık açısından yüksek derecede önemli olacaktır. Geçmiş anayasalarımızda farklı süreçler uygulanmış olsa da mevcut düzende sendikal hakların temeli anayasadır. Doğal olarak hiçbir sözleşme ya da kanun bu hakkı hak sahiplerinin elinden alamaz çünkü kanunlar ya da sözleşmeler anayasaya aykırı olamaz. Bunun aksine bir uygulama anayasayı görmezden gelmek olacaktır.

Sendika kavramı uzun yıllar boyunca tartışmalara neden olmuş ve her siyasi ekonomik süreçten farklı etkilenerek kapsamı değiştirilmiştir. Sendikanın bir çok farklı tanımının yapılması mümkündür. Bunları sırayla incelemek gerekir. Öncelikle Türk Dil kurumunun yapmış olduğu tanımı incelersek ‘’ işçilerin ya da işverenlerin ayrı ayrı olmak üzere iş, kazanç, toplumsal ve kültürel konular yönünden çıkarlarını korumak, yeni haklar sağlamak ve onları daha da geliştirmek amacıyla aralarında yasalar uyarınca kurdukları birlik ‘’ tanımını görürüz. Buradan anlaşılacağı üzere sendika sadece işçi için değildir. İşverenler adına da sendika kurulması mümkündür ve günümüzde işçi adına kurulmuş bir çok sendika mevcuttur. Sendikanın işlevine bakacak olursak tanımda da belirtildiği üzere üyelerinin ki bu üyeler işçi yada işveren olabiliyor, Çıkarlarını korumak amaçlandığını görüyoruz. Bu çıkarları sadece ekonomik çıkar olan maaş kapsamında değerlendirmek büyük bir hata olur. Sendika düzenlemeleri ile işçiler maddi olanakların dışında sosyal bir çok hak elde etmektedir. Sadece maaş değil ; çalışma saatleri , çalışma usulleri ,prim sistemi uygulanıp uygulanmayacağı , işçilere yapılan uygulamalar  da hakkaniyetin gözetilmesi gibi birçok konu sendika tarafından yapılan işlemlerin de konusunu oluşturur. Bu nedenle işçi açısından önemi küçümsenemez. Tanımda dikkat çeken bir diğer nokta ise yasalar uyarınca ibaresidir. Yani Sendika kurmak, sendika üyesi olmak, sendika bünyesinde çalışmak gibi bir çok işlem yasaya uygun olarak yapılır. Buradan çıkartılacak sonuç sendika hakkının kanuni bir dayanağı olması sebebiyle hukuka uygunluğudur. Sendikanın bir diğer tanımı da Sendikalar ve Toplu İş sözleşmeler kanun da yapılmıştır ;  bu tanıma baktığımızda ‘’ Sendika: İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir iş kolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade eder ‘’ ibaresi yer almaktadır. Bu tanım ise Türk dil Kurumunda ki tanımdan daha kapsamlı olarak belirli şartlar belirtmiştir. Örneğin üye sayısıyla ilgili azami bir sınırlama söz konusudur. Bunun dışında sendika üyesi olacak işçi ve işverenlerde aynı iş kolunda çalışıyor olma mecburiyeti aranmaktadır. İş kollarının sınıflandırılması , hangi işin hangi iş koluna girdiği bakanlıkça açıklanmıştır ve diğer tanımın aksine burada söz konusu çıkarların yalnız maddi olmadığı sosyal ve ekonomik hakların korunması gerektiği özel olarak belirtilmiştir. Tanımda dikkat çeken bir diğer nokta sendikaların kişiliğidir. Kurulan sendikaların hukuki statüsü tüzel kişi olarak isimlendirilir. Sendika gerçek kişi olamaz Ancak gerçek kişilerden oluşabilir. Yani üyeleri gerçek kişi olabilir.

Türkiye’de sendikaların kuruluş şekli, denetimi , işleyiş usulü özel olarak kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanun 6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Kanunu’dur yapılacak işlemler buna uygun olarak yapılmalıdır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

escort kuşadası escort kayseri escort bodrum escort bodrum bodrum escort escort kuşadası escort kuşadası